SLU-nyhet

Mindre risk för utlakning om grisflytgödseln separeras

Publicerad: 04 december 2014

Danska och svenska forskare har med hjälp av livscykelanalys (LCA) jämfört miljöpåverkan av fyra metoder för att separera flytgödsel från grisar. Alla metoderna hade sammantaget samma eller bara något lägre påverkan på miljön jämfört med att sprida oseparerad gödsel på den egna gården. När det gäller enbart övergödning var dock separation ett bättre alternativ.

Forskarna tittade på vad separering hade för betydelse för de olika miljöfaktorerna försurning, klimatpåverkan, övergödning i sötvatten och i havet, åtgång av fossil energi och inlagring av kväve, fosfor och kol i marken. De olika metoder som studerades var separering med skruvpress, med skruvpress och kompostering av den fasta delen, med dekanter-centrifug samt med dekanter-centrifug och avskiljning av ammoniak.

För att hindra övergödning av sötvatten var alla metoderna bättre än vanlig spridning. Den positiva effekten uppstod genom att en fast fosforrik fraktion av gödseln avskiljdes och användes på fosforfattiga marker.


Kontaktinformation