SLU-nyhet

Mindre skördeskillnader mellan eko och konventionell produktion enligt ny studie – och ökad mångfald kan ge ännu mer

Publicerad: 10 december 2014

Enligt en nypublicerad studie skiljer det mindre än man tidigare trott i skördarnas storlek mellan ekologisk och konventionell produktion. Studien pekar också på potentialer att med metoder som ökar mångfalden i odlingen ytterligare öka de ekologiska skördarna. Ett tre gånger större datamaterial har använts jämfört med tidigare liknande studier.

Studien, som publicerats i ”The Royal Society Proceedings B”, har kommit fram till en genomsnittlig skördeskillnad mellan ekologisk och konventionell odling på drygt 19 procent, vilket är betydligt mindre skillnad än vad tidigare studier pekat på. Detta baseras på nya meta-data från inte mindre än 115 studier. Baserat på samma data analyserar författarna också hur olika tekniker kan reducera glappet ytterligare.

Samodling och växtföljd – nycklarna till ökade ekoskördar
De har på ett unikt sätt visat hur olika typer grödor och driftsmetoder påverkar skillnaden i skördenivåer mellan ekologiskt och konventionellt. De finner inga signifikanta skillnader i skördegapets storlek när det gäller baljväxter kontra icke baljväxter, perenner kontra ettåriga växter eller mellan utvecklingsländer och andra länder. Istället är nyckeln agroekologiska metoder som ökar diversiteten i odlingen. Två metoder pekas ut som det verkligt avgörande för att minska skillnaderna: samodling och växtföljder kan reducera glappet betydligt när de tillämpas i ekologiska odlingssystem. 

– Vår studie föreslår lämpliga investeringar i agroekologisk forskning för att förbättra ekologiska driftsmetoder och för förädling av sorter som passar i ekologiska system. På så sätt kan skördeskillnaderna minskas, eller för vissa regioner och grödor till och med elimineras helt, säger studiens ledare Lauren Ponisio i dagens ”The Independent”.


Kontaktinformation