SLU-nyhet

Prioriterade ekofrågor i Horizon 2020

Publicerad: 19 december 2014

TP Organics har publicerat sin lista över prioriterade områden i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation: Horizon 2020. Dessa områden menar TP Organics kommer att bidra till förverkligandet av EU:s handlingsplan för ekologisk produktion och samtidigt utnyttja ekosektorns bidrag till hållbar livsmedelsförsörjning, hållbara livsmedelssystem och en renässans för landsbygden.

Urvalet av områden är resultatet av en ett och ett halvt år lång process som inkluderat experter och intressenter.

Ämnesområdena har delats in i två delar.

Del A fokuserar på den ekologiska sektorns bidrag till hållbar livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Den innehåller följande ämnen:
• Alternativ till viktiga insatsvaror som används i ekologiskt jordbruk
• Tillgång till ekologiskt utsäde – På väg mot 100 procent ekologiskt utsäde
• Miljöeffektiv produktion av djurfoder på lokal nivå
• Koncept och teknologier för ekologisk livsmedelsförädling
• Ekologiska livsmedelssystemets effekter på folkhälsan i Europa
 
Del B fokuserar på att främja innovation och entreprenörskap i den ekologiska sektorn och stärka den ekologiska sektorns bidrag till en renässans för landsbyggden. Den innehåller följande ämnen:
• Innovativa informations- och kommunikationsverktyg för ekologiska odlingssystem
• Lösningar för resurseffektiv primärproduktion baserade på Sakernas Internet
• Att stödja utvecklingen av en mångsidig ekosektor
• Finna vägar att genom agroekologiskt och ekologiskt lantbruk förbättra livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling.

TP Organics är den Europeiska kommissionens officiella platform (ETP) för forskning om ekologisk livsmedelsproduktion.


Kontaktinformation