SLU-nyhet

Rörflen bra dietmat för dikor

Publicerad: 18 december 2014

Dikor som har fri tillgång till grovfoder blir ofta överutfodrade under stallsäsongen. Med rörflen som grovfoder kan detta problem undvikas eftersom det har högt fiberinnehåll och lågt energivärde, detta visas i en studie från SLU.

Mikaela Jarstedt som är doktorand vid SLU i Skara har gjort en studie där olika typer av grovfoder jämförs. Jordbruksaktuellt upmmärksammar studien och skriver:

SLUTSATSEN AV FORSKNINGEN

  • I studien kom man fram till att fri tillgång av rörflen ger energi- och proteinintag som ligger nära dagens norm.
  • De kor som har gott hull i början av stallsäsongen behöver enbart utfodras med sent skördad rörflen eller halm i fri tillgång kompletterad med en proteinkälla under dräktigheten.
  • Om man utfodrar med traditionella gräsvallar bör de vara skördade sent för att passa kons näringsbehov.
  • En analys av fodret är alltid att rekommendera innan utfodring.

FAKTA RÖRFLEN
Rörflen är ett flerårigt gräs som kan bli upp till två meter högt och odlas med fördel på mulljordar. Gräset är lätt att odla och ger vid goda förhållanden sju till åtta ton torrsubstans per hektar. Dessutom kan man odla gräset i upp till 15 år utan att behöva bryta marken. På detta sätt minskar man även växtgasutsläpp som annars är ett problem med mulljordar.


Kontaktinformation