SLU-nyhet

Rötrester sprider inte ogräs

Publicerad: 19 december 2014

De vanligaste ogräsens frön överlever inte biogasprocessen. Temperaturen är den viktigaste faktorn för att avdöda frön. Detta berättade Lars Andersson från SLU om när Partnerskap Alnarp ordnade sin växtodlings- och växtskyddskonferens i Växjö 3–4 december.

Biogasproduktion och användande av rötrest som gödselmedel är en viktig komponent i ett framtida hållbart lantbruk. Det är ett sätt att sluta kretsloppen och utnyttja växtnäringspotentialen i olika restprodukter.

En fråga som aktualiserats är om rötrester kan bidra till ogräsproblem i framtiden. Lars Andersson från SLU gav en översikt och svarade i korthet följande:
• Liten sannolikhet för att frön hos våra vanligaste ogräsarter ska överleva en biogasprocess
• Undantag är arter med hårdskaliga frön
• Eventuellt bidrag till fröbanken är försumbart
• Framtida studier bör inriktas på specifika problemogräs.

Så här sammanfattar Lars själv i rapporten:

Rötrester från biogasproduktion är ett utmärkt gödselmedel med stort näringsinnehåll. En ofta ställd fråga är om ogräsfrön kan överleva biogasprocessen och sedan spridas på åkern med rötrester. En litteratursammanställning visade att flertalet frön dog redan efter en vecka i mesofil rötning (ca 35°C). Känsligheten varierar dock mellan olika arter, och framförallt frön med hårda skal, så kallad fysisk groningsvila, kan överleva rötningsprocessen. Vid termofil rötning (50-60°) är avdödningen snabbare och säkrare. Sammanfattningsvis är risken liten för att levande ogräsfrön ska spridas med rötrester.


Kontaktinformation