SLU-nyhet

Statistik om ekologiska spannmålsskördar

Publicerad: 03 december 2014

Hektarskörden av ekologiskt odlat vårkorn var år 2013 59 procent av den konventionella skörden i Svealands slättbygder. Motsvarande siffra i Götalands skogsbygder var 72 procent. Detta är exempel på fakta som presenteras på Jordbruksverkets blogg ”Jordbruket i siffror”

Det finns stora regionala skillnader i hur stor andel av olika spannmålsgrödor som odlas ekologiskt, liksom i hur skördenivåerna står sig jämfört med konventionell odling.  Ekologiska och konventionella skördar påverkas däremot ganska lika av olika årsmåner. Läs mer om ekologisk spannmålsodling i ”Jordbruket i siffror”.


Kontaktinformation