SLU-nyhet

Livsmedelsverkets kostråd på remiss

Publicerad: 19 december 2014

Livsmedelsverket har uppdaterat sina råd om bra matvanor. Nu är kostråden ute på remiss till den 31 januari. I remissen nämns ekologiska livsmedel på flera ställen.

De uppdaterade texterna om bra matvanor grundas på de Nordiska näringsrekommendationerna som bygger på den samlade aktuella forskningen inom mat och hälsa.

Remissen omfattar två dokument:
• Texter till konsumenter för webb och trycksak
• Rapport som beskriver underlag och motiv till de råd som ges.

Berörda myndigheter, hälso- och sjukvård, organisationer och andra intressenter bjuds in att lämna synpukter på de ställningstaganden och avvägningar som lett fram till råden.


Kontaktinformation