SLU-nyhet

EIP och innovationsmöjligheter för ekologiskt lantbruk

Publicerad: 26 februari 2014

IFOAM:s EU-grupp och TP Organics har lanserat ett dokument för att hjälpa intressenter att förstå det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet i jordbruket (EIP-AGRI) och se de möjligheter som erbjuds för ekologiskt lantbruk och agroekologi.

Dokumentationen innehåller:

  • Introduktion till EIP-AGRI och den nya strategin för innovation.
  • Förklaring av EIP-AGRI:s aktiviteter på EU-nivå, nationell och regional nivå.
  • Intressanta initiativ från ett antal medlemsstater.
  • Innovationer inom ekologiskt lantbruk som kan bidra till EIP-AGRI.

EIP-AGRI är ett nytt policy-instrument för mer aktörsdriven och efterfrågestyrd forskning och innovation inom lantbruket. Den innehåller flera element som stöder ekologiskt lantbruk och agroekologiska innovationer. IFOAM (http://www.ifoam.org/) och TP Organics (http://www.tporganics.eu/) menar att den ekologiska sektorn kan använda sin starka tradition av tvärvetenskapligt samarbete och starka band mellan forskare och producenter när de deltar i EIP-AGRI.


Kontaktinformation