SLU-nyhet

Ekoförsäljningen rekordökade 2013

Publicerad: 11 februari 2014

Efter en svag inledning på året så avslutade ekologiska livsmedel 2013 med raketfart. Detta innebar att försäljningen inte bara återhämtade sig utan även ökade med 13 procent för helåret 2013. Värdemässigt är det den största ökningen sedan Ekoweb började mäta försäljningen 2008.

– Vi har åter en marknad som ökar tvåsiffrigt på ekologiskt i Sverige. Det verkar vara på gång en förändring i konsumentbeteendet som gynnar den ekologiska konsumtionen, säger Cecilia Ryegård från Ekoweb, som sammanställt statistiken för sjätte året i rad.

Det är första gången på tre år som tillväxten för ekologiska livsmedel återigen är tvåsiffrig. Värdemässigt är det den största ökningen (+1,3 mdr) sedan Ekoweb började mäta försäljningsvärdet 2008. Värdet av den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln (ICA, Axfood, Coop, mfl), restaurang och offentlig sektor (skolor, daghem, sjukhus mfl.) har stigit med 1,3 miljarder under det gångna året till 11,6 miljarder kronor. Ekologiska livsmedel fortsätter därmed att ta marknadsandelar och ökar till att omfatta 4,3 procent av alla sålda livsmedel i Sverige, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2012.

– Efter en svag inledning på året, där försäljningen till och med minskade hos många aktörer och där framför allt ekologiska mejeriprodukter som står för 25 procent av marknaden hade det tufft, så gör den ekologiska försäljningen en fantastisk inhämtning under årets senare del. Flera av de stora aktörerna kan visa på ökningar på mer än 20 procent för de sista månaderna, säger Cecilia Ryegård.


Kontaktinformation