SLU-nyhet

Ekomjölk bättre för biologisk mångfald per liter mjölk

Publicerad: 07 februari 2014

Trots dubbla arealen ger ekologisk mjölkproduktion mindre negativ påverkan på den biologiska mångfalden jämfört med konventionell produktion. Detta visade forskare som använder en ny metod för att inkludera påverkan på biologisk mångfald i livscykelanalys.

Effekter av att ockupera och omvandla mark för jordbruk har kvantifierats med en ny metod i en livscykelanalys som jämfört ekologisk med konventionell mjölkproduktion i Västra Götaland. Man fann att effekterna var mindre på ekogårdarna per kg mjölk även om produktionen av ekomjölk krävde dubbla arealen jämfört med den konventionella mjölken.

Ny metod för att inkludera biologisk mångfald i livscykelanalys
Metoden för att kvantifiera påverkan på den biologiska mångfalden bygger på skillnader i antalet växtarter mellan olika typer av markanvändning. Resultaten är känsliga för olika antaganden och metoden är ny, men det är viktigt att arbeta vidare med att få fram metoder som kan kvantifiera biologisk mångfald.


Kontaktinformation