SLU-nyhet

Programmet färdigt för FoU-dagar om ekologiskt lantbruk

Publicerad: 11 februari 2014

Den 9–10 april i Linköping presenteras den senaste forskningen inom ekologisk växtodling, husdjursproduktion och trädgårdsodling. Temat är "Lönsamhet på kort och lång sikt – robusta produktionssystem" när Jordbruksverket bjuder in till FoU-dagar.

Målgruppen är rådgivare, forskare, lantbrukare, odlare med flera. Förutom den senaste forskningen blir deltagarna uppdaterade på den senaste marknadsutvecklingen. De kommer också få tid att diskutera eventuella målkonflikter mellan att följa marknadens svängningar och att bygga långsiktigt hållbara produktionssystem.

De två dagarna består av gemensamma programpunkter samt tre parallella spår. Läs mer i programmet:

Program FoU-2014


Kontaktinformation