SLU-nyhet

Ekologisk odling går att spåra på molekylnivå

Publicerad: 26 mars 2014

Forskare kan avläsa skillnader mellan ekologisk och konventionell vitkål på molekylnivå. Metoden kan i framtiden användas för att säkerställa att grödor som säljs som ekologiska verkligen är det.

Det är omtvistat huruvida ekologiska och konventionella grödor skiljer sig systematisk i sitt innehåll av näringsämnen och nyttigheter. I en nyligen publicerad studie undersökte ett svenskt-danskt forskarlag sammansättningen av ekologisk och konventionellt vitkål i detalj. Forskarna fann att produktionssystemet, det vill säga ekologisk eller konventionell odling, lämnar ett tydligt avtryck i vitkålen.

Mätning av tusentals ämnen
Vitkålen i studien kom från ett flerårigt kontrollerat odlingsförsök. Forskarna mätte förekomsten av cirka 1600 ämnen i vitkålen med så kallad metabolomik – en metod där man försöker kartlägga hela innehållet av metaboliter* i ett prov. Både årsmånen (bl. a. olika väderleksförhållanden) och produktionssystemet lämnade mätbara avtryck i metabolomet.

I det här arbetet kunde forskarna konstatera att produktionssystemet lämnar ett tydligt avtryck i grödan. Däremot undersöktes inte om grödan från det ena eller andra sättet att odla är bättre för konsumentens hälsa.

Ekologisk odling syns på molekylnivå
Forskarna kunde med hjälp av proverna från ett år klassificera vitkålsprover i ekologiska och konventionella vilket visar att produktionssystemet har en effekt på kålens sammansättning som är bestående även under olika förhållanden. Detta beror förmodligen på olika tillgänglighet av växtnäring. Författarna menar att detta visar på möjligheten att använda metabolomik för att säkerställa att produkter som säljs som ekologiska verkligen har odlas ekologiskt.

* Metaboliter är små molekyler som ingår i ämnesomsättningen. Vitaminer och antioxidanter är exempel på metaboliter.


Kontaktinformation