SLU-nyhet

Legato – EU-projekt för ökad baljväxtodling

Publicerad: 11 mars 2014

Legato är ett EU-projekt inriktat på framtidens europeiska baljväxtodling. Projektet hade en kickoff i franska Dijon den 4-5 mars. Svensk partner i projektet är SLU.

Legato ska uttolkas Legumes for the Agriculture of Tomorrow och syftar till att öka den europeiska baljväxtodlingens konkurrenskraft. Baljväxtodling förekommer bara på knappt två procent av den odlingsbara marken i Europa, jämfört med mer än tio procent i Kina och på de amerikanska kontinenterna. Baljväxtodling har stora miljömässiga fördelar tack vare dess förmåga att fixera atmosfäriskt kväve. I växelbruk ger baljväxter kvävegödning till efterföljande gröda, de ger ökad biologisk mångfald och kan minska överföringen av sjukdomar och parasiter. Baljväxter är också viktiga proteinkällor och kan öka den europeiska självhushållningen när det gäller protein. Animalieproduktionen är till stor del beroende av importerade sojabönor, vilka ökar kraftigt i pris på världsmarknaden.

Legato-projektet omfattar 17 forskningsinstitutioner och tio företag eller branschorganisationer från tolv europeiska länder. Fokus ligger på odling och skötsel av ärtor och bondbönor, de vanligaste odlade baljväxterna i Europa. Projektet ska bl a arbeta med olika slag av förädling genom nya vetenskapliga tekniker.

I Sverige är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp partner i projektet under ledning av professor Erik Steen Jensen.


Kontaktinformation