SLU-nyhet

15 miljoner till forskning om mjölk från gräs och biprodukter

Publicerad: 23 april 2014

För första gången delar Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse ut medel tillsammans. Ett projekt som är relevant för ekologisk odling är "Mjölk på gräs och biprodukter" som får 14,9 av de totalt 65 miljoner kronor som utlystes.

Utlysningen gällde "Forskning om hållbara produktionssystem inom vattenbruk, jord- och trädgårdsbruk". Av de Fem forskningsprojekt som beviljades medel är det ett SLU-projekt om mjölkproduktion som ligger ekologisk produktion närmast.

Professor Kjell Holtenius på Husdjurens utfodring och vård (HUV) vid SLU får 14,9 miljoner för sitt projekt "Mjölk på gräs och biprodukter". Så här ser projektbeskrivningen ut:

Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Marken behövs för såväl spannmål och soja som för hållbar energiproduktion. Flera beräkningar, bland annat från FAO visar på ett ökat globalt behov av livsmedel med cirka 70 % fram till 2050. Den ökade konkurrensen om spannmål och proteinrika produkter mellan människor och animalieproducerande djur kräver förändringar i utfodringen av nötkreatur.

Idisslarna kan i princip försörja sig på enbart grovfoder och biprodukter som människor inte kan äta, med bibehållen djurhälsa, ekonomi och minskad miljöpåverkan. Kor är välanpassade för att omvandla grovfoder till högvärdigt protein och Sverige har goda förutsättningar för effektiv produktion av grovfoder. När spannmål och andra vegetabilier förädlas till biobränsle föda för människor, skapas biprodukter lämpade som foder till mjölkkor.

I projektet skapas utfodringssystem till mjölkkor som enbart baseras på grovfoder och biprodukter. Dessa system förväntas vara både konkurrenskraftiga och lämpliga ur ett långsiktigt miljöperspektiv. Inom ramen för studien kommer grovfoder produceras som är speciellt lämpligt för att matcha näringsinnehållet i de biprodukter som ingår i fodret.

Kontaktinformation