SLU-nyhet

Regelförslag och handlingsplan för eko i EU

Publicerad: 09 april 2014

EU-kommissionen aviserar en ny handlingsplan som ska förstärka ekoforskning och öka informationen till EU:s medborgare om ekologisk produktion. Dessutom är man på gång att revidera reglerna som gäller för EU-ekologiskt.

EU-kommissionens förslag till regelförändringar för ekologisk produktion inom EU kom i sista veckan av mars 2014. De övergripande syftena med förslaget är att förstärka konsumenters och producenters företroende för ekologisk produktion, samt göra det enklare för dem som ska ställa om till ekologisk produktion.

Förslaget innehåller många delar, bland annat vill EU-kommissionen:

  • Stärka och harmonisera regelverken
  • Göra kontrollerna riskbaserade
  • Göra det lättare för små producenter genom att utveckla ett system för gruppcertifiering
  • Förenkla regelverket och minska den administrativa kostnaden för producenterna, samt att öka transparensen

Ny handlingsplan för ekologisk produktion
EU-kommissionen har även antagit en handlingsplan för ekologisk produktion fram till 2020. Inom EU har arealen som används för ekologisk produktion under perioden 2000–2012 vuxit med knappt 7 procent per år och utgör idag 5,4 procent av jordbruksmarken inom EU.

Den ökande produktionen och en opinionsundersökning med 45 000 EU-medborgare angående ekologisk produktion 2013 gör att kommissionen anser att det behövs en ny handlingsplan. Viktiga delar är att öka informationen till EUs medborgare, samt att stärka forskning och innovation inom den ekologiska sektorn.


Kontaktinformation