SLU-nyhet

Dokumentation från FoU-dagar 2014

Publicerad: 23 maj 2014

Jordbruksverket anordnade FoU-dagar för ekologisk produktion med temat "Lönsamhet på kort och lång sikt – Robusta produktionssystem" den 9–10 april 2014. Rådgivare, lantbrukare och forskare möttes och diskuterade ekologisk produktion och de senaste forskningsrönen.

Dagarna innehöll tre parallella spår:
• forskning inom djurhållning,
• forskning inom växtodling samt
• forskning inom trädgård.

Dagarna började med ett gemensamt diskussionspass där forskare, rådgivare och lantbrukare delgav sina tankar inför framtiden. Dagarna avslutades också gemensamt med nyheter om det nya landsbygdsprogrammet och en intressant marknadsrapport från Ekoweb.


Kontaktinformation