SLU-nyhet

Forskningsprojekt inom eko 2008–2014

Publicerad: 08 maj 2014

EPOK har sammanställt en lista över aktuella forskningsprojekt inom ekologisk produktion. Listan är på engelska, den heter "Swedish research on organic food and farming 2008–2014" och finns tillgänglig som PDF via hemsidan.

Broschyr om forskningsprojekt inom ekologisk produktion

I den 20 sidiga broschyren listas projekt som fått medel sedan 2008. Från SLU EkoForsk och Formas (SLF/Formas) är de tre senast utlysningarna listade. Jordbruksverket har inte utlysningar för längre perioder därför har endast projekt som fått pengar för 2014 tagits med.


Kontaktinformation