SLU-nyhet

IFOAM frågar vad "ekologiskt" ska innebära för fiskodling

Publicerad: 08 maj 2014

IFOAM genomför ett världsomfattande samråd om vad "ekologisk" bör betyda för vattenbruk (fiskodling etc.). Samrådet pågår fram till den 2 juli. Alla som har någon åsikt i frågan är välkommen att delta i samrådet genom att svara på ett frågeformulär.

IFOAM är en världsomfattande paraplyorganisation för ekologiskt lantbruk som bland annat sätter upp grundläggande regler för ekologisk produktion. Just nu genomför man ett samråd om vad som kan kallas ekologiskt i fråga om vattenbruk (bland annat fiskodling). Så här skriver de själva (red. översättning):

"Ekologiskt vattenbruk är en sektor i snabb utveckling. Men för den ekologiska rörelsen hänger några grundläggande frågor fortfarande i luften: kan begreppet "ekologisk" verkligen rymma vattenbruket och i så fall i vilken omfattning?
 
Till exempel är vissa vattenbrukssystem helt bortkopplade från den naturliga miljön och fungerar mer som bearbetningsanläggningar än odlingar (t.ex. i tanksystem inomhus). Dessutom är många arter som för närvarande odlas i ekologiskt vattenbruk köttätande och matas med rester från så kallat "hållbart fiske", det vill säga foder som inte är certifierat ekologisk och som kan påverka vilda fiskbestånd och ekosystem negativt. Är "ekologisk" det bästa konceptet för att beskriva dessa system? Borde begreppet "ekologiskt vattenbruk" definieras bättre och bli mer strikt reglerat? Vilka principer bör odlingen baseras på?
 
Oavsett om du jobbar med ekologisk produktion eller endast är ekokonsument behöver vi din hjälp för att få klart för oss vad "ekologisk " bör innebära när det gäller vattenbruk. Att svara på vår enkät bör ta dig ungefär en timme. Snälla, ägna lite tid för att få en större förståelse för de aktuella frågorna och fylla i frågeformuläret fram till den 2 juli, 2014."

Kontaktinformation