SLU-nyhet

Växtföljdens betydelse i ekologisk jordgubbsodling

Publicerad: 08 maj 2014

Att det är viktigt med långa och väl genomtänkta växtföljder är ingen nyhet. Men vilken blir effekten på skörd och svampangrepp om växtföljder, av olika längd, kombineras med andra viktiga kulturåtgärder? Detta har ett forskarteam i Kalifornien undersökt i ekologisk jordgubbsodling. Deras hypotes var att minska längden på växtföljden genom att använda flera olika kulturåtgärder ihop.

En sjuårig växtföljd, alltså tiden till grödan (i detta fall jordgubbar) återkommer till samma odlingsplats, är vanligt i ekologisk odling. I detta försök kombinerades olika längd av växtföljder med kulturåtgärder som till exempel inblandning av kompost för att öka den mikrobiella aktiviteten i jorden, bioångning med broccoliväxtrester samt jordgubbssorter med viss motståndskraft mot skadesvampen Verticillium dahliae.

Fokus på vissnesjuka
I studien ägnades särskild fokus åt skadesvampen V. dahliae som är ett av huvudproblemen i ekologisk jordgubbsodling i Kalifornien. Svampen orsakar vissnesjuka och kan emellanåt även skapa problem för svenska jordgubbsodlare.

Treåriga växtföljder kunde mäta sig med sjuåriga
Försöket visade på ett tydligt samband mellan längden på växtföljden och andelen säljbara bär. Högst andel hade en sjuårig växtföljd som kombinerats med ovan beskrivna odlingsåtgärder. Den sjuåriga växtföljden var dock inte statistiskt skild från den treåriga med samma kulturåtgärder. Resultaten indikerar att under de förutsättningar som rådde i försöksfältet skulle växtföljden kunna minskas till tre år så länge en kombination av kulturåtgärder användes. I försöket sågs ingen direkt effekt på V. dahliae men detta kan ha påverkats av att förekomsten var låg under hela försöksperioden och i samtliga behandlingar.

Forskarna konstaterar även att det svårt att avgöra vad som är exakt orsak till skördeskillnaderna mellan behandlingarna. Troligtvis är många olika faktorer som påverkat, inte enbart biotiska, utan också abiotiska såsom jordens fysikaliska och kemiska egenskaper.


Kontaktinformation