SLU-nyhet

Doktorandkurs om tvärvetenskaplig forskningsmetodik

Publicerad: 04 juni 2014

Under höstterminen 2014 ger Framtidens lantbruk doktorandkursen "Interdisciplinär forskning i praktiken – utforska framtidens lantbruk och markanvändning".

Kursen vänder sig till forskarstuderande med intresse för lantbruk, bioenergiproduktion, markanvändning, landsbygdsutveckling eller angränsande ämnen. Syftet är att introducera studenter till problemfokuserad interdisciplinär forskning vilket passar utmärkt för doktorander som är intresserade av utmaningar inom ekologisk produktion och konsumtion.

OBS! 16 juni är sista datum för ansökan


Kontaktinformation