SLU-nyhet

Fullsatt seminarium om ekologisk mat, hälsa och kvalitet

Publicerad: 03 juni 2014

Över hundra personer lyssnade när Axel Mie presenterade sin kunskapssyntes om Ekologisk mat, hälsa och kvalitet den 27 maj. Förutom de som var med i Uppsala fanns det åskådare med på länk från Skara, Alnarp och via webbsändningen.

Publik på lunchseminarie 27 april-2014
Publiken följde seminariet med stort intresse. Foto: Pelle Fredriksson

I föredraget gick Axel igenom hälsobegreppet och ifrågasatte det fokus som finns på enskilda "nyttiga" ämnen i maten. Han citerade bland annat några nutritionsforskare som menar att "Mat, inte näringsämnen, är den grundläggande enheten i näringslära" (citatet lyder i original på engelska: "Food, not nutrients, is the fundamental unit in nutrition").

Inga tydliga svar i jämförande studier av vegetabilier
Den forskning som har jämfört innehåll i ekologiska och konventionella livsmedel har främst jämfört enskilda näringsämnen. Där ger resultaten oftast inga klara besked om ekologiskt eller konventionellt är bättre förutom när det gäller fettsammansättning i animalier.

Ekologisk mjölk har bättre fetter
Undersökningar visar bland annat att ekologiska mjölkprodukter har högre andel omega-3-fettsyror. Axel förde ett resonemang om att det kanske är intressant att undersöka om man kan öka barns intag av omega-3 genom att byta till ekologiska mjölkprodukter.

Slutsatserna
Axel avslutade föredraget med följande lista över slutsatser:

  • Växter: Små eller inga skillnader i näringsinnehåll mellan eko och konventionellt.
  • Animalier: Tydliga skillnader i fettsammansättningen till fördel för eko, potentiell intressant för t.ex. omega-3-intag hos barn.
  • Bekämpningsmedel: Mycket omfattande tester innan godkännande, men med luckor. Misstankar om negativa effekter vid vanlig exponering kvarstår.
  • Studier av hälsoeffekter eko/konv mat: Få studier. Intressanta uppslag men inga bevis.

Föredraget på Webb-TV
Den som missade lunchseminariet kan se det i efterhand på hemsidan:
Lunchseminarium 27 maj-14

Fakta:

På EPOK:s Webb-TV hittar du flera tidigare seminarier.


Kontaktinformation