SLU-nyhet

Faktaskrift om nyttiga insekter och blommor

Publicerad: 02 juli 2014

EPOK ger ut en rad olika skrifter. Nu har "Gynna nyttiga insekter med blommande växter" publicerats, den finns både i tryckt version och som pdf på hemsidan. Kolla under "publikationer" för att hitta det du är intresserad av.

Ulf Nilsson är huvudförfattare till den senaste i raden av korta faktabroschyrer. Ulf forskar om alternativa bekämpningsmetoder i lantbruket, alltså metoder som inte är baserade på kemisk bekämpning. I broschyren skriver han bland annat:

"En nyckel till att skapa bättre livsmiljö för de naturliga fienderna är att öka mångfalden av olika växter i och omkring fälten. Genom att samodla rätt växter med grödan eller i fältets kanter erbjuds tillgång till växtbaserad föda och/eller alternativa bytesdjur under perioder då det vanliga bytesdjuret inte finns tillgängligt. Ökad växtdiversitet kan även skapa refuger för övervintring och skydd mot störningar."

Broschyr om naturliga fiender
Ladda ned broschyren för att läsa vidare.


Kontaktinformation