SLU-nyhet

Mer antioxidanter i ekomat – men gör den oss friskare?

Publicerad: 15 juli 2014

En ny meta-studie slår fast att det finns skillnader mellan ekologiskt och konventionellt odlad mat. Ekologisk spannmål, frukt och grönt innehåller generellt mer av viktiga antioxidanter, men lägre halter av kadmium, kväve och bekämpningsmedelsrester.

I Vetenskapsradion uttalar sig den EPOK-anknutne forskaren Axel Mie om studien som publicerats i British Journal of Nutrition och är den mest omfattande sammanställningen hittills av vetenskapliga artiklar som handlar om innehållet i ekologisk mat. Axel tycker studien är välgjord, men att det ändå inte går att dra några långtgående slutsatser om betydelsen för den mänskliga hälsan.

– Det vi egentligen behöver för att kunna uttala oss om vad som är mer hälsosamt är studier om hur maten påverkar organismer och inte hur maten är sammansatt, säger Axel Mie i radioinslaget.

Fakta:

Lyssna till radioinslaget på Vetenskapsradions webbsida

Referens, metastudien:
Baranski M et al. "Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses". The British Journal of Nutrition 15 july 2014.


Kontaktinformation