SLU-nyhet

Examensarbete om ekologisk kycklingproduktion

Publicerad: 15 augusti 2014

Produktion av ekologisk slaktkyckling ökar inte mycket trots en väldigt stor efterfrågan i konsumtionsled. Sofia Wilhelmsson, SLU, har gjort ett examensarbete som kan ge några svar på varför.

Det finns flera orsaker till varför den ekologiska kycklingproduktionen i Sverige är liten. De viktigaste anledningarna är brist på långsamväxande raser, höga produktionskostnader och ekonomisk osäkerhet.

Snabbväxande hybrider passar inte i ekologisk produktion
Trots att förordningar på EU-nivå hänvisar till långsamväxande raser i ekologisk produktion används snabbväxande hybrider på grund av deras effektivitet. Konsumtionen av halvfabrikat ökar och i takt med det växer marknaden för stora slaktkroppar.

Selektion för snabb tillväxt har orsakat inaktivitet, obalanserade kroppar, sjukdom och hög dödlighet hos broilers, detta i kombination med regler angående daglig tillväxt och slaktålder gör att användning av broilers i ekologisk produktion kan ifrågasättas.

Högre dödlighet bland snabbväxande kycklingar
Långsamväxande raser är väl anpassade till och drar nytta av extensiva förhållanden, snabbväxande hybrider kan inte utnyttja utomhusvistelse lika väl som långsamväxande.

Snabbväxande kycklingar har signifikant högre dödlighet i ekologisk produktion än långsamväxande. Köttkvaliteten påverkas framförallt av genotyp, köttmognad, kön och produktionssystem. Kött från långsamväxande raser innehåller mer protein och hälften så mycket intramuskulärt fett än kött från snabbväxande hybrider.

Kycklingkött har tidigare värderats som en billig proteinkälla men konsumenter värdesätter mer och mer en förbättrad djurvälfärd och köttkvalitet vilket ökar marknaden för ekologiskt producerad kyckling.


Kontaktinformation