SLU-nyhet

Grovfoder i intensiv lammproduktion – Avhandling

Publicerad: 26 augusti 2014

Carl Helander har studerat hur man utfodrar i intensiv lammproduktion. Han menar att även en ekoproducent med mindre intensiv produktion kan ha nytta av resultat och resonemang i avhandlingen.

Får klassas som selektiva gräsätare vilket betyder att de är duktiga på att välja vilka delar av fodret som de föredrar. Därför är det viktigt att studera hur man sätter samman fodret för att få ut det mesta möjliga. Fåren är väldigt anpassningsbara och klarar i princip av att leva på bara grovfoder eller bara kraftfoder och allt däremellan.

Genom att studera effekter av att hacka ensilaget, av att blanda det med kraftfoder och utfodra de olika typerna av foder till högdräktiga och digivande tackor som lammat på våren och till deras lamm, har Carl tagit fram rekommendationer för hur grovfodret bäst ska utfodras.

Förbättrat foderintag och hull
I sin avhandling “Forage feeding in intensive lamb production – Intake and performance in ewes and lambs”, som presenterades i juni 2014, visar Carl Helander att utfodring av hackat, tidigt skördat gräsensilage blandat med kraftfoder förbättrar foderintag och hull hos tackor och tillväxten hos deras lamm.

Ättiden minskar och idisslingstiden ökar genom att ensilaget hackas och tackorna sorterar bort mindre foder. Tidigt skördat ensilage medför även att mängden kraftfoder kan minskas. Dessutom kan majsensilage utfodras som enda grovfoder eller blandat med gräsensilage i en fullfoderblandning till lamm.

Proteinhalten viktigaste faktorn
Studierna visade även att lamm sorterar bort foder med högt fiberinnehåll och att proteinhalten i fodret är den viktigaste faktorn för en bra tillväxt.


Kontaktinformation