SLU-nyhet

Hållbart jordbruk diskuteras i Forskning & Framsteg

Publicerad: 21 augusti 2014

I en artikel som heter "Ett ekologiskt dilemma" tar Forskning & Framsteg ett ordentligt tag i debatten kring ekologiskt eller konventionellt jordbruk som vägen mot en miljömässigt hållbar livsmedelsförsörjning. I artikeln kommer många olika röster fram och man undviker att förenkla frågorna.

I artikeln tas många frågor upp, bland andra:

  • Kväveförluster och näringsläckage
  • Biologisk mångfald
  • Djurens välbefinnande
  • Global livsmedelsproduktion
  • Markanvändning
  • Klimatförändringar

Bland de intervjuade forskarna är flera från SLU:
Erik Steen Jensen, Holger Johnsson, Jan Bengtsson, Anna Westerbergh, Bo Stenberg och Per-Anders Hansson.


Kontaktinformation