SLU-nyhet

Minskad dödlighet hos ekohöns i Nederländerna

Publicerad: 25 augusti 2014

Dödligheten har minskat och även foderförbrukningen har gått ned hos ekologiska värphöns i Nederländerna. Detta enligt en färsk undersökning av produktionsresultat under perioden 2008-2013.

En internationell forskargrupp från Nederländerna, Frankrike och Schweitz undersökte produktionsdata och höll workshops med Nederländska äggproducenter. I studien fann de att dödligheten hos ekologiska värphöns minskat från 15,4 till 7,9 procent under perioden 2008-2013. Under samma period minskade foderförbrukningen för ekohönsen från 2,55 till 2,29 kg foder per kg ägg.

Skillnaderna i produktionsresultat har minskat mellan de olika produktionssystemen, modifierade burar, system för frigående höns inomhus och ekologiska system även om ekologiska höns fortfarande har mer varierande dödlighet och högre forderförbrukning. Fortfarande slaktas dock ekologiska höns ut tidigare; vid 77 veckor jämfört med vid 88 veckor för burhöns.


Kontaktinformation