SLU-nyhet

Neonikotinoider drabbar också fåglar

Publicerad: 22 augusti 2014

En färsk studie visar att neonikotinoider inte bara drabbar bin utan även insektsätande fåglar. Den Nederländska studien publiceras i Nature och visar att i princip alla fågelarter i jordbruksområden där neonikotinoider använts har minskat i antal. Den vetenskapliga artikeln refererades av TT och publicerades i flera svenska tidningar i mitten av juli.

Totalt granskades 15 arter, bland andra stare, lövsångare, ladusvala, gulsparv, sånglärka och sävsångare. Samtliga föder upp sina ungar med insekter, och forskarna konstaterar att i områden med kraftig användning av imidakloprid, en av neonikotinoiderna, har fåglarna minskat i antal med 3,5 procent per år.

Enligt forskarna är det inte giftet i sig som drabbar fåglarna, de lider i stället av att antalet insekter minskar.


Kontaktinformation