SLU-nyhet

Precisionsodling för ökad hållbarhet

Publicerad: 26 augusti 2014

Agroväst och SLU har engagerat sig i ett nordiskt projekt för att öka kompetensen inom precisionsodling. Grundidén är att alla produktionsmedel måste utnyttjas mycket effektivare. Skördeförluster orsakade av ogräs, skadedjur och svampsjukdomar måste minimeras. Detta ska ske med minsta möjliga insats.

Projektet som Agroväst samordnar är ett förprojekt som förväntas landa i ett genomförandeprojekt med start från 2015.

Programmet Precisionsodling Sverige (POS) ingår i projektet. Nordiska samarbetspartners är Videncentret for Landbrug i Danmark och Bioforsk i Norge. Finansieringen kommer till hälften från EU genom Interreg IVA Öresund-Kattegatt-Skagerak, den andra hälften står Västra götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund för.


Kontaktinformation