SLU-nyhet

Friserade morötter möglar mindre

Publicerad: 24 september 2014

Under en femårigt försök i England har man trimmat morotsblasten för att öka luftgenomströmningen i bladverket så att det torkar snabbare efter regn. Detta har minskat angreppen av bomullsmögel med 60 procent utan att minska skörden nämnvärt.

Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) är en svår skadegörare som kan angripa många av våra odlade grönsaker. Svampsjukdomen är lätt att känna igen på sitt tjocka vita mycel. På morötter kan både blad och rot angripas. Moroten smittas ofta genom att vissnande blad infekteras när de kommer i kontakt med svampen på marken. Därifrån kan smittan spridas vidare till övrig morotsblast. Bomullsmögel trivs i tjockt och fuktigt bladverk.

I England har rådgivaren Howard Hinds undersökt om trimning av morotsblasten, med ett speciellt klippaggregat, kan minska bomullsmögelangreppen. Med nedtrimmat bladverk ökar luftgenomströmningen i bladverket som därmed snabbare torkar upp efter regn vilket ger sämre infektionsförutsättningar för svampen. Under en femårig försöksperiod har angreppen i genomsnitt minskats med 60 procent utan att skörden nämnvärt har försämrats. Från Kanada rapporters ännu bättre effekt. Howard anser att metoden är särskilt intressant för ekologiska morotsodlingar.

Fakta:

Källor:
Hinds H. 2014. Integrated control of Sclerotinina in carrots by foliage clipping (Abstract). Carrot and other Apiaceae international symposium, Angers, Frankrike.

McDonald, M. R et al. 2008. Effect of foliar trimming and fungicides on apothecial number of Sclerotinia sclerotiorum, leaf blight severity, yield, and canopy microclimate in carrot. Plant Disease. 92:132-136.


Kontaktinformation