SLU-nyhet

JTI extruderar åkerböna till livsmedel och foder

Publicerad: 04 september 2014

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har testat att extrudera åkerböna, med gott resultat. Försöken ingår i det fyraåriga EU-projektet EUROLEGUME som verkar för en ökad – och uthållig – produktion av baljväxter i Europa.

– Extrudering av åkerböna är en lovande metod för att omvandla åkerbönor till ett avancerat foder och en intressant livsmedelsråvara. Tekniken används sedan länge, men såvitt jag vet är det första gången man provat åkerböna som råvara, säger Fredrik Fogelberg, forskare på JTI, som är svensk partner i EUROLEGUME.

Extrudering innebär att man under högt tryck pressar en råvara som till exempel malda ärtor eller bönor, mot en hålskiva. Under pressningen kan man styra tryck och temperatur och även tillsätta vatten, olja eller andra tillsatser. Under processen omvandlas råvaran till en flytande massa som när den expanderat efter pressningen gett råvaran en helt annan struktur. Vissa hundfoder, frukostflingor och godistyper är tillverkade genom extrudering.

Syftet med EUROLEGUME-projektet är bland annat att förädla baljväxter till nya näringsrika livsmedel och regionalt framställt djurfoder. Fokus i projektet ligger på tre baljväxter: ärtor, åkerböna/bondböna och "black-eye-bean". Projektet ska också ta fram sorter som har hög kvävefixerande förmåga och som passar för odling i såväl södra som norra Europa, samt undersöka hur dessa sorter skall odlas för att ge hög avkastning.

Som svensk partner kan JTI inkludera frågeställningar från svensk industri i projektet inom områden som sortval, odlingsteknik, foderproduktion och livsmedelsberedning.

– Vi vill gärna knyta livsmedels- och foderföretag till projektet för att få deras synpunkter på lämpliga användningsområden. Den forskning vi genomför kan i samverkan med näringslivet sätta nya produkter på marknaden inom 2–4 år eftersom EU-projektets samlade kunskaper kan användas, säger Fredrik Fogelberg.

Under hösten arrangerar JTI ett miniseminarium om åkerbönor, då presenteras pågående svensk verksamhet om odling, sorter, foder och livsmedelsutveckling.

EUROLEGUME finansieras av EU:s sjunde ramprogram och har en total budget på 6,5 miljoner euro. Projektet innefattar 19 delatagare från 10 länder och pågår 2014–2017.


Kontaktinformation