SLU-nyhet

Landsbygdsnätverket om Europeiska Innovationspartnerskapet

Publicerad: 23 september 2014

Har du en idé som kan utveckla de svenska gröna näringarna? Det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 kommer att satsa på stöd till innovationer. I en särskild åtgärd kommer stöd ges till så kallade innovationsgrupper.

I dessa grupper kan företagare inom de gröna näringarna, tillsammans med exempelvis rådgivare, forskare och entreprenörer lösa ett problem eller utveckla en idé.

Innovationsgruppen får stöd under en begränsad tid.

Det är viktigt att det är en nyskapande process och inte ett driftsstöd till en redan etablerad verksamhet.

Innovationsgrupperna kommer bli en del av det Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP, och kan samarbeta och utbyta erfarenheter både nationellt och internationellt.

Under hösten 2014 kommer Jordbruksverket ta fram ramarna för de innovationsgrupperna och för hur EIP ska fungera i Sverige. Under våren 2015 kommer informationsspridningen att öka med sikte på att ansökningar för att bilda innovationsgrupper kan skickas in i maj 2015 (preliminär tidpunkt)

Fokusgrupper
Inom det europeiska EIP AGRI Service Point finns också ett antal fokusgrupper som behandlar olika ämnesområden inom europeiskt jordbruk. EIP-AGRI fokusgrupper är tillfälliga grupper av utvalda experter som fokuserar på ett specifikt ämne, och där man delar med sig av sina kunskaper och erfarenheterer.

Varje grupp utforskar praktiska innovativa lösningar på problem eller möjligheter inom sitt respektive område och gruppen utnyttjar de erfarenheter som finns från tidigare liknande projekt. I flera av grupperna finns svensk representation.

Texten är hämtad från Landsbygdsnätverkets hemsida.


Kontaktinformation