SLU-nyhet

Närodlat foder lönar sig

Publicerad: 08 september 2014

En fallstudie med sex mjölkgårdar visar att närproducerat foder ger goda resultat för mjölkavkastning, fodereffektivitet, mjölksammansättning, miljöpåverkan, djurvälfärd och sist men inte minst lönsamhet.

Billigare utfodring utan minskad mjölkavkastning och en möjlighet att slippa använda soja i fodret. Detta är några av skälen som bönderna i fallstudien hade för att satsa på närproducerat foder. Andra skäl var att stötta hembygden och att anta en ny utmaning i produktionen.

Hälften ekogårdar
Mjölkgårdarna i studien valdes inte ut slumpmässigt. De skulle ha haft en avkastning som översteg landets medelavkastning med 10 procent och de skulle ha använt närproducerat foder under de senaste 12 månaderna. Dessutom eftersträvades en geografisk spridning i landet.

När urvalet var klart visade det sig att gårdarna kunde grupperas parvis med en ekologisk och en konventionell i varje storleksgrupp: 30–40, 70–80 och 300–500 mjölkkor. Det gör att resultaten har kunnat jämföras mellan ekologisk och konventionell produktion trots att det inte var planerat från början.

Fakta:

Källa: Fallstudier hos mjölkgårdar med närproducerat foder fullt ut! (2014) Rapport nr: 3.


Kontaktinformation