SLU-nyhet

Ekodebatt i Göteborgs-Posten

Publicerad: 13 januari 2016

”Många av de myter som finns kring ekologiskt jordbruk stämmer helt enkelt inte, och tyvärr är det dessa myter som eko-motståndarna ofta hänger upp sin argumentation på”. Så säger Artur Granstedt med flera i en slutreplik till en debatt i GP där även forskare från SLU och KTH deltagit.

I december månad publicerades i GP en rad debattartiklar om ekologiskt respektive konventionellt jordbruk och klimat i GP. Artur Granstedt, bland annat koordinator för EU-projektet BERAS, startade debatten tillsammans med Anna Borgeryd, Polarbröd, Markus Larsson, KTH och Johan Ununger, Saltå Kvarn, under rubriken ”Konventionella jordbruket måste fasas ut”.  För att nå klimatmålen krävs en övergång till ett ekologiskt kretsloppsbaserat jordbruk, menar dessa debattörer i artikeln.

SLU-forskarna Thomas Kätterer, Holger Kirchmann och Lars Bergström samt f.d. programchefen Rune Andersson kontrar med repliken ”Ekoodling är inte klimatsmart” där de bland annat argumenterar att ekologiskt lantbruk kräver större arealer och att kvävegödsel kan framställas med förnyelsebar energi. De hävdar också att de högre skördarna vid användning av mineralgödsel gör att mer kol lagras in i marken.

Även LRF:s Helena Johnsson och Sofia Karlsson hör till dem som går i svaromål. De menar att det är olyckligt när produktionsgren ställs mot produktionsgren. ”Det vi borde fokusera på är hur vi kan fortsätta arbetet med att öka och stärka den svenska livsmedelsproduktionen och inte gräva ner oss i skyttegravar”, skriver de.

I ett ytterligare inlägg vill Edvard Hollertz (M) och agronomen Hans Alvemar se ökad teknikutveckling inom båda systemen: ”Sverige kan bli föregångare i omställningen till ett miljöeffektivt jordbruk. För det behövs mer produktionsstödjande forskning och utveckling samt bättre kunskapsöverföring till näringen. Men främst behövs insikten att framtidens matproduktion varken är strikt ekologisk eller konventionell, det är en blandning av båda.”

Dagen före julafton slutreplikerar Granstedt och medskribenter: 
”Ska jordbruket leva upp till klimatavtalets krav måste huvuddelen av dessa utsläpp elimineras inom ett par årtionden. Till detta kommer miljökostnaderna för transporter och resen av livsmedelskedjan. Det är en betydande utmaning. Då gäller att alla hjälps åt, och att man undviker strutspolitiska ståndpunkter som "vi är redan så bra".”

Karin Ullvén


Kontaktinformation