SLU-nyhet

Nya forskningsprojekt med relevans för ekolantbruk

Publicerad: 13 januari 2016

Ett antal nya projekt som är intressanta för ekologisk produktion drar igång under 2016. Det handlar bland annat om odling av frukt, bär och bönor, gräsbaserad nötdjursproduktion, kolinlagring, potatissorter, djurfoder från havet och kretsloppslösningar för avfallsprodukter.

Stiftelsen lantbruksforskning finansierar fyra nya trädgårdsprojekt som är mycket relevanta för ekologisk produktion. Forskare vid SLU i samarbete med Äppelriket och Kiviks musteri ska utveckla användningen av organiska kvävegödselmedel vid droppbevattning i ekologisk och integrerad äppelodling. För att enklare kunna bedöma förekomsten av flugan Drosophila Suzukii och därmed minimera flugans spridning ska forskare vid SLU tillsammans med HIR Skåne och Jordbruksverket ta fram effektivare fällor och bättre rådgivningsmaterial. Flugan orsakar skördeförluster för både frukt- och bärodlare.

Färskfrysta bönor kan bli en kommersiellt framgångsrik produkt. Forskare från JTI tillsammans med Kalmar Ölands trädgårdsprodukter och Toppfrys ska studera olika kvalitetsaspekter i industriell skala. I fruktodlingar ställs allt högre krav på avdriftsreducerande utrustning för allt fler kemiska, biologiska och fysikaliska växtskyddspreparat. Forskare vid JTI ska testa och utvärdera flera tillgängliga tekniker i nära samarbete med odlare.

http://www.lantbruksforskning.se/?id=591&cid=11635&catid=2245&ShowArchive=1

Stiftelsen lantbruksforskning finansierar också sexton nya projekt inom fem temaområden i den öppna utlysningen 2015. Flera av projekten har relevans för ekologisk produktion, företagande och miljöpåverkan. Exempel är projekt om gräsbaserad nötdjursproduktion, om olika produktionssystems effekter på kolinlagring i mark, nya fodermedel baserade på akvatiska resurser samt bladmögelresistenta potatissorter.

http://www.lantbruksforskning.se/?id=376&cid=11639&catid=2244&ShowArchive=1

Forskningsrådet Formas finansierar drygt 200 nya projekt i den öppna utlysningen år 2015 till stöd för hållbar utveckling ur olika perspektiv (ekonomiskt, socialt och ekologiskt). I ungefär 60 projekt deltar forskare från SLU. Ett antal av projekten är relevanta för ekologisk produktion.. Bland annat får några projekt som handlar om kretsloppslösningar för avloppsprodukter finansiering, vilket är en viktig framtidsfråga för ekologiskt lantbruk.

http://www.formas.se/Press-Nyheter/Formas-pressmeddelanden/600-miljoner-kronor-till-200-projekt-inom-hallbar-utveckling/

Eva Salomon


Kontaktinformation