SLU-nyhet

Rapsmjöl till slaktsvin ger mindre miljöpåverkan än sojamjöl

Publicerad: 27 januari 2016

Fodret har stor betydelse för miljöpåverkan från livsmedelsproducerande djur och den totala miljöpåverkan kan minskas genom att utfodra med restprodukter. Holländska forskare har jämfört utfodring med sojamjöl eller rapsmjöl till slaktsvin med livscykelanalys (LCA). Utfodring med rapsmjöl minskade markanvändningen med tolv procent, men klimatavtrycket (global warming potential; GWP) och energianvändningen minskade endast marginellt.

I studien jämfördes fyra scenarier. I den första utfodrades slaktsvinen med sojamjöl (S1). I scenario 2 (S2) utfodrades rapsmjöl så att proteinhalten i fodret blev samma som för S1. Energihalten och nivån av aminosyran lysin var dock lägre och ett större foderintag förväntades för att få samma tillväxt som i S1. Scenario 3 (S3) hade samma foderstat som S2 men grisarna förväntades inte kunna öka foderintaget som i S2 utan beräknades ha en lägre tillväxt. Även i scenario 4 (S4) utfodrades rapsmjöl och energi- och lysininnehållet ökades till samma nivå som i S1. S3 hade den största potentialen att minska miljöbelastningen på grund av den bästa foderomvandlingsförmågan. 

Andra liknande studier har gett större effekt av att ersätta sojamjöl och författarna menar att det exempelvis kan bero på hur analysen är utförd och var man satt systemgränserna. I denna studie ingick förutom foderproduktion även gödselhantering, smågrisproduktion, tarmjäsning och inhysning i analysen. När författarna enbart analyserade påverkan från foderproduktionen blev effekten större på GWP, mark- och energianvändningen.

Birgitta Johansson


Kontaktinformation