SLU-nyhet

Ekologiskt jordbruk har en viktig roll i att föda världen – både för människor och miljö

Publicerad: 09 februari 2016

I en vetenskaplig artikel publicerad i Nature Plants har John P. Reganold och Jonathan M. Watcher från Washington State University analyserat över 40 år av studier av konventionell och ekologisk produktion. I artikeln dras slutsatsen att ekologisk produktion generellt sett har lägre skördar än konventionell men är mer lönsam och bättre för miljön. Ekologisk mat har samma eller bättre näringsinnehåll och innehåller mindre eller inga rester av bekämpningsmedel. Enligt den senaste forskningen finns också indikationer på att ekologisk produktion ger fler ekosystemtjänster.

Ekologiskt jordbruk kritiseras ibland för att vara ett ineffektivt sätt att producera mat, skördarna är inte tillräckligt stora och att det har för stora brister för att kunna vara en betydande del av jordens livsmedelsförsörjning, samt att miljöfördelar inte kan kompensera för de lägre skördarna.  I vissa fall kan dock ekologiskt jordbruk ge bättre skördar, till exempel vid kraftig torka där flera studier visar att ekologiskt brukade jordar håller vatten bättre. Nyligen gjorda forskningsöversikter visar att ekologiskt jordbruk också lagrar mer kol i marken, att jordkvaliteten blir bättre och risken minskar för erosion. Reganold och Watcher drar den övergripande slutsatsen att ekologisk produktion har en viktig roll att spela i framtidens livsmedelsproduktion. Ser man till flera hållbarhetsaspekter menar författarna att resultat från forskningen indikerar, att denna produktionsform sammantaget bättre balanserar flera hållbarhetsmål än dagens konventionella system.

Forskarna menar dock att ekologisk produktion inte är det perfekta systemet utan att en kombination av eko och andra innovativa jordbrukssystem, där många hållbarhetsmål uppfylls, behövs för att möta framtidens utmaningar och för att producera tillräckligt med livsmedel. Men det handlar inte bara om att producera tillräckligt med mat utan också att se till att den når fram till alla som behöver den.


Kontaktinformation