SLU-nyhet

Experter sökes till fokusgrupp om växtnäring och kretslopp

Publicerad: 24 februari 2016

EIP-AGRI (European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability') söker experter till en fokusgrupp om att återvinna växtnäring (kväve och fosfor) från stallgödsel och andra organiska källor.

Återanvändning och ett effektivt användande av växtnäring finns upptaget i flera miljödirektiv från EU liksom i policydokument om råmaterial. Det är också en viktig del i EU:s utveckling kring en cirkulär ekonomi där en reviderad lagstiftning kring gödselmedel är på gång från kommissionen. Ett kretsloppstänkande för viktig växtnäring som kväve och fosfor kommer att leda till ett mer effektivt och hållbart användande av dessa resurser på sikt.

EIP-Agri söker nu experter till en fokusgrupp för dessa frågor. Sista datum för ansökningar är 21 mars kl 23:59.


Kontaktinformation