SLU-nyhet

Global Farm Platform

Publicerad: 24 februari 2016

Gemensamma ideal och mål ledde en grupp forskare till att 2012 skapa en vision om en hållbar och ansvarsfull produktion av hälsosamma livsmedel från friska djur. Forskarna, ledda av Mark Eisler och Michael Lee, University of Bristol samt Graeme Martin, University of Western Australia sammanfattade sin vision i en artikel i Nature, 2014 "Steps to Sustainable Livestock".

Nu delas visionen av ett partnerskap av forskare från universitet och institutioner i sex världsdelar genom ”Global Farm Platform” med en gemensam avsiktsförklaring med gemensamma mål och en strategi för att uppnå dem. Genom att länka ett antal försöksgårdar med idisslarproduktion och högkvalitativ forskning till plattformen vill man snabbare nå längre än om man jobbar som individuella forskningsinstitutioner. Till gårdarna är ett multidisciplinärt internationellt forskarnätverk knutet. Målen sammanfattas som

• att etablera ett globalt akademiskt nätverk för optimering av idisslarproduktionen och därmed bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning, hållbarhet och fattigdomsbekämpning.

• att utbyta kunskap, metoder och data för utveckling av hållbar idisslarproduktion, genom workshops, regionala utbildningar och utveckling av internationella forskningsprojekt.

• att ge internationell erfarenhet och kunskap till akademisk personal som deltar nätverket.

I januari höll nätverket sin första internationella konferens i Bristol ”Steps to sustainable livestock”. Konferensen hade ett brett innehåll där de olika stegen i visionen presenterades i form av sessioner. Stegen handlar om minskad användning av mat som kan ätas av människor som djurfoder (till exempel spannmål och bönor), utfodra djuren optimalt, nutrition och hälsa hos människor, djurhälsa och djurvälfärd, djurhållningssystem, djurslag och genotyper, minskad miljöpåverkan samt kunskapsutbyte. Konferensen inleddes med en öppen paneldiskussion kring om det finns en framtida roll för djur i den globala livsmedelsförsörjningen.

Birgitta Johansson


Kontaktinformation