SLU-nyhet

Lägre mjölkproduktion men lättare kalvningar hos ekologiska mjölkkor

Publicerad: 23 februari 2016

Växa har släppt husdjursstatistiken för 2015 och i den går att läsa en del jämförelser mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion. Ekologiska kor mjölkar i snitt mindre än en konventionell ko men har å andra sidan färre svåra kalvningar och färre dödfödda kalvar.

En ekologisk ko mjölkar i genomsnitt 800 kg mindre mjölk 2015 än en konventionell ko, 8916 kg mot 9716. Den ekologiska mjölken innehåller också något mindre fett och något mindre protein.

De ekologiska korna hade i snitt färre svåra kalvningar än de konventionella korna, 2,3 procent jämfört med 2,4 procent. Antalet dödfödda kalvar var också lägre, 5,4 procent mot 5,5 procent. De siffror som mäter hållbarhet var också något bättre för ekokorna liksom fertiliteten.


Kontaktinformation