SLU-nyhet

Ny forskare vid EPOK

Publicerad: 24 februari 2016

Johan Ascard är ny forskare kopplad till EPOK med fokus på växtskydd i trädgårdsgrödor. På ett deltidsuppdrag på 20 procent ägnar han sig åt forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation. Han har en tjänst på SLU i Alnarp som verksamhetsledare för Tillväxt Trädgård, ett samarbete mellan akademi och näringsliv.

Johan växte upp på ett lantbruk med grönsaksodling.
– Jag arbetade med det mesta och körde även traktorsprutan med växtskyddmedel, vilket var det otrevligaste arbetet på gården. Jag tänkte att det måste finnas bättre metoder för att klara växtskyddet och på den vägen är det.

Johan läste först till hortonom, doktorerade 1995 och fortsatte sedan att forska och undervisa främst om ogräsreglering i ekologiska och integrerade odlingssystem, 2001 blev han docent i trädgårdsvetenskap. Johan arbetade i 12 år på Jordbruksverket med information om ekologisk grönsaksodling och fruktodling, som handlade mycket om växtskydd och ogräsreglering. Sedan 2014 är han tillbaka på SLU igen. Han har också ett annat deltidsuppdrag som innovationssupport för Jordbruksverkets nya innovationsstöd.

–  Det känns helt rätt med detta uppdrag på EPOK. Jag trivs med att arbeta med kommunikation och med att initiera forskning. Jag kan bidra till att öka kunskapen och nyansera bilden av ekologisk produktion. Jag kan också vara en länk mellan Alnarp och SLU:s andra huvudorter.

Uppdraget blir också ett sätt för Johan att återknyta kontakten med Ultuna där han läste i tre år. Det var på Ultuna som Johan träffade sin fru, som är agronom. De bor i Lomma och har tillsammans tre barn och två barnbarn.


Kontaktinformation