SLU-nyhet

Nytt internationellt nätverk förenar sund kost och hållbara produktionssystem

Publicerad: 24 februari 2016

Med ekologiskt lantbruk som modell ska Organic Food System Programme arbeta med drivkrafter för uthållig matkonsumtion.

Matvanor påverkar både hälsa och miljö. Kan livsmedelssystemet förändras så att sunda matvanor i sitt sociala och kulturella sammanhang kombineras med hållbar produktion? Kan lärdomar från ekologiska livsmedelssystem användas för att skapa drivkrafter för hållbar konsumtion i ett större och bredare sammanhang? 

Programmet Organic Food System är ett globalt nätverk som ska samla lokala och globala initiativ där ekologiska livsmedelssystem används som modell för att förstå drivkrafter för en mer hållbar och sund konsumtion och produktion av mat. 

Initiativtagarna betonar att de ekologiska livsmedelssystemen ska ses som ett slags fönster för utforskningar, snarare än som ”den enda lösningen”.

Karin Ullvén


Kontaktinformation