SLU-nyhet

Se seminariet om OrganoFinery

Publicerad: 08 februari 2016

Det danska projektet OrganoFinery ska göra det möjligt att få in mer vall i växtföljderna på ekologiska gårdar där det är långt till gårdar med idisslare och därmed svårt att få avsättning för vallfoder. Med mer vall förbättras näringsstatusen på dessa gårdar som har dålig tillgång på stallgödsel och skördenivåerna kan därmed öka. Idén är att ur vallgrödan utvinna protein till höns- och grisfoder samt bioenergi.

Den 21 januari höll EPOK och Framtidens Lantbruk ett lunchseminarium där projektledaren Mette Lübeck berättade om detta spännande projekt. Seminariet filmades och kan ses här.


Kontaktinformation