SLU-nyhet

Sju nya ekologiska forskningsprojekt i Danmark

Publicerad: 09 februari 2016

GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har delat ut totalt 12 miljoner danska kronor till sju ekologiska forskningsprojekt. Projekten handlar bland annat om biologisk bekämpning i äppelproduktion, minskad kalvdödlighet och ökad tillgänglighet av äldre spannmålssorter.

Pengarna är de sista i potten till forskningsprogrammet Organic RDD 2 och de sju programmen får beteckningen Organic RDD 2.2. Projekten inom Organic RDD 2.2 har gemensamt at de sätter fokus på hur ekologisk produktion kan bidra till samhällsnyttan som exempelvis djurvälfärd, miljö och biologisk mångfald.


Kontaktinformation