SLU-nyhet

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning

Publicerad: 23 februari 2016

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2017-2019. Syftet med utlysningen är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige. Forskningen gäller växtodling, djurhållning samt frukt- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet. Projekten ska stödja en förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft i primärproduktionen samt ha tydlig relevans för den ekologiska näringen. 

Utlysningen sker i två steg där en kortare idéskiss lämnas in senast den 25 april 2016. De projekt som går vidare skall lämna in en fullständig ansökan senast den 5 september.


Kontaktinformation