SLU-nyhet

Tillväxtdagen i Väst

Publicerad: 24 februari 2016

Tillväxtdagen i Väst genomfördes med publikrekord den 3e februari i Vara. Med Jan Bylund som moderator och Jacke Sjödin som sammanfattade sessionerna på rim genomsyrades dagen av positiv framtidstro. Närhet till kund, känsla för produkten och samarbete mellan producenter var dagens ledord.

Landshövding Lars Bäckström och Regionråd Birgitta Losman inledde och hälsade välkomna. Dagens första talare var Cecilia Ryegård från Ekoweb som berättade om försäljningsökningen av ekologiska produkter och om den attitydförändring som skett på senare år. Konsumenter frågar sig ”varför inte eko” i stället för ”varför eko”. Cecilia myntade även uttrycket ”svekologiskt” och menade att den konsument som gärna köper eko även gärna köper svenskt. Enligt Ekowebs prognos till 2025 kommer försäljningen av ekologiska produkter fortsätta att öka.

Lena Orrvad som representerade Skara, Vara och Götene kommuner berättade om den upphandlingsprocess som genomförts med målet 100 procent svenskt kött. Varje inhandlad produkt har genomgått en utvärdering och kvalitetstestning. Det finns numera rutin för att underlätta även för mindre producenter att lämna anbud. Därefter pratade Maja Brännvall från näringsdepartementet om att målet är att få klart den nationella livsmedelsstrategin framåt våren.

Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist som även kan följas via bloggen ”hungry and angry” talade med titeln ”Hej då handeln – Nya roller för producent och konsument”. Ann-Helen påpekade att mat har blivit underhållningsbransch, i Sverige ger vi till exempel ut flest kokböcker per person i världen. Samtidigt är de flesta konsumenter bortkopplade från matproduktionen och vet inte hur den går till. Statsbefolkningen har stor makt över det som händer på landsbygden genom sina matval. Konsumenterna oroar sig över maten och vill begripa lantbruket. Därför är det viktigt att producenterna, lantbrukarna, öppnar upp och visar hur maten blir till. Ansatserna ökar och några exempel nämndes som andelsjordbruk, leasa en gris och delta i skörd. Ann-Helen berömde även de regionala insatser som är på gång, vilka Berit Mattsson från Västra Götalandsregionen och Mirja Hjers från Länsstyrelsen berättat om innan.

Skapa ert varumärke genom att förmedla en känsla. Det är den bästa strategin menade Eva Ossiansson från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Eva berättade om flera exempel där man lyckats med sitt varumärke genom att förmedla en känsla om mervärden som skapar förväntningar på produkten. Då lyckas man sälja, inte med loggan eller med tekniska data. Lyckas du förmedla vad syftet med verksamheten är, vad du tror på, skapar du förväntningar.

På eftermiddagen berättade ett antal producenter hur de, bland annat genom samarbeten eller genom att sälja direkt till kunden, lyckats få mervärden i livsmedelskedjan.

Birgitta Johansson


Kontaktinformation