SLU-nyhet

Gynna nyttodjur och pollinerare i grönsaks- och bärodlingar

Publicerad: 22 mars 2016

Jordbruksverket har låtit ett antal gårdar testa olika metoder för att gynna nyttodjur och pollinerare på sina gårdar. Nu finns förslag som tagits fram för växthus, tunnlar och frilandsodling av grönsaker och bär. Förslagen innehåller arter, utsädesmängder och en del praktiska råd inför sådden och den fortsatta skötseln. Råden bygger bland annat på erfarenheter från testodlingar 2015.

I sommar kommer det att anordnas fältvandringar hos testodlare i samarbete med HiR Skåne och länsstyrelsen i Dalarna. Tid och datum meddelas senare.


Kontaktinformation