SLU-nyhet

Studie visar på samband mellan neonikotinoider och ökad bidödlighet

Publicerad: 22 mars 2016
Närbild på gula rapsblommor.

Det finns ett samband mellan ökad användning av neonikotinoider och dödlighet hos honungsbin visar en studie från Storbritannien. Det är första gången man hittar ett samband mellan ett minskat antal bisamhällen och neonikotinoider på landskapsnivå.

Forskarna jämförde användningen av betat utsäde av raps i England och Wales med data om bidödlighet mellan 2000 och 2010. Under denna tioårsperiod fördubblades den odlade ytan av raps och användningen av rapsfrön betade med neonikotinoiden imidacloprid ökade från mindre än en procent till över 75 procent. När dessa data jämfördes med data om bidödlighet kunde forskarna se ett samband mellan användningen av imidacloprid och förluster av bisamhällen.

Forskarna jämförde också hur andra bekämpningsmedel använts under perioden samt hur skörden påverkats. De kunde då se ett samband mellan ökad användning av neonikotinoider och minskad besprutning med andra bekämpningsmedel mot insekter. Skördeökningen tack vare betning med neonikotinoider var dock försumbar enligt forskarna.


Kontaktinformation