Äldre seminarieinspelningar

Senast ändrad: 05 december 2023

Här har vi samlat seminarieinspelningar från 2019 och äldre.

Inslag från 2019

21 maj
Ekologiskt lantbruk i tider av extremväder

Eva Salomon presenterade slutsatserna från rapporten Strategier i ekologisk produktion i Sverige för att öka resiliens mot extrem torka som finansierats av framtidsplattformen SLU Future Food. Per Modig från Hushållningssällskapet kommenterade utifrån ett rådgivarperspektiv. Seminariet avslutades med diskussion om hur kan vi förbättra det ekologiska jordbrukets resiliens mot torka och vilken forskning som behövs.

Inslag från 2018

22 maj
Ökad avkastning i ekologiskt lantbruk – till vilket pris?

Ökad avkastning inom ekologisk produktion kan leda till lägre miljöpåverkan per producerad vara och vara ett bra sätt att möta den ökande efterfrågan som finns på ekologiska produkter. Det finns dock målkonflikter med ökad avkastning som behöver hanteras.

4 okt
Hur kan eko öka på ett hållbart sätt? – lantbruksföretagarens perspektiv

Livsmedelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. Det innebär enligt propositionen större produktion för såväl inhemska som utländska marknader, högre tillväxt och sysselsättning i berörda näringar, ökad andel ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenterna att göra medvetna val.

Inslag från 2017

2 mars
Organic Food and Farming – Societal Benefits Today and Tomorrow
"Vi vet inte någon av oss vilka produktionssystem som kommer att vara bäst om 30 år. Det vi vet är att det vi har idag verkligen behöver förbättras", sa Niels Halberg från danska ICROFS när han inledde ett seminarium arrangerat av EPOK. Det efterföljande panelsamtalet modererades av Elin Röös.

Inslag från 2016

3 maj
Hur ska ansvaret för miljön fördelas?
Professor Bengt Brülde, Göteborgs universitet. Lunchseminarium arrangerat gemensamt av Framtidens lantbruk och EPOK.

21 januari
OrganoFinery project - from green crops to proteins, energy and fertiliser
As. Prof Mette Lübeck, Aalborg University. Lunchseminarium 21 januari 2016 vid SLU i Uppsala. Seminariet hölls på engelska och arrangerades gemensamt av Framtidens lantbruk och EPOK.

Inslag från 2014

Axel Mie27 maj
Ekologisk mat – hälsa och kvalitet
Axel Mie presenterade sin kunskapssyntes som behandlar ekologisk mat kopplat till hälsoeffekter och kvalitet. Den reder ut frågor som: Är det hälsosamt att äta ekologiskt? Innehåller ekologisk mat fler nyttigheter? och Är bekämpningsmedelsrester i maten ett problem?

Anne Marie Nicolaysen8 april
The dark shadow of the green revolution – empowering small farmers in India through organic farming and biodiversity conservation, Anna Marie Nicolaysen, part of the Agroecology Group at the Norwegian University of Life Sciences, has studied how local farming organizations work to enable and empower small farmers to become independent and self-sufficient through conversion to and development of organic agriculture while preserving biodiversity.

Inslag från 2013

Odd Lindahl4 juni
Lantbruk och musselodling i samverkan, Odd Lindahl, marinbiolog vid Kungliga vetenskapsakademien, Kristineberg. Odd har jobbat länge med musslor och förklarar väldigt tydligt hur musslor kan fungera som reningsverk och ta upp de läckage som bland annat jordbruket orsakar. I nästa steg kan musselmjöl ersätta fiskmjöl som fodermedel till höns, grisar och odlad fisk. 

Maria Smith6 maj
Handelns ansvar för hållbar utvecklingMaria Smith, chef för miljö och socialt ansvar vid ICA Sverige AB berättade om hur ICA arbetar med hållbar utveckling. ICA har tagit en stor del av marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel, Maria visade flera exempel på hur man arbetar med detta i praktiken.

Inslag från 2012

18 januari
Ekologiskt jordbruk och Sveriges bönder Jan Eksvärd, senior expert för hållbar utveckling på LRF höll ett föredrag där han förklarade att LRF ger odelat stöd till lantbruksföretagare oavsett om de är ekologiska eller ej. Han talade också om hållbar utveckling och hur det relaterar till ekologisk produktion.

Inslag från 2011

31 oktober
Gunnar RundgrenEkologiskt jordbruk – mer än krav. Gunnar Rundgren höll ett lunchseminarium där han berättade om sina erfarenheter från arbete med ekologiskt jordbruk både internationellt och i Sverige. Han var noga med att påpeka att ekologiskt jordbruk är mer än det som sker enligt de olika regelverk och certifieringar som finns.

28 septemberCarl Erik Ehrenkrona
Ekologiskt jordbruk – fungerar det? Ett lunchseminarium där Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna berättade om erfarenheterna från sin egen omläggning till ekologisk mjölkproduktion. Han gick också in på frågan om ekologiskt lantbruk kan försörja världen.

 

Inslag från 2010

15 november
Maria WivstadNy EPOK vid SLU Maria Wivstad som är föreståndare presenterade vision och inriktning för EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion. Håkan Jönsson, NL-fakultetens representant i ledningsgruppen, Lotta Rydhmer, institutionen för husdjursgenetik och Ann-Marie Dock Gustavsson från Jordbruksverket deltog för att ge en bild av vad som förväntas av EPOK.


Kontaktinformation