Dokumentation FoU 2016

Senast ändrad: 06 december 2023

FoU dagarna hölls i Skövde den 20-21 september på Hotell Billingen. Forskningsprojekt växtodling, husdjur och trädgårdsproduktion presenterades. Här finns dokumentationen från dagarna.

Inledning

Framtidens mjölk och nötköttsproduktion – specialiserad eller kombinerad?
Christel Cederberg

Ledord för framtidens ekoproduktion-producera reparera, Kjell Sjellin

Växtodling

Sortblandningar och bladlöss, Velemir Ninkovic, SLU

Sort och artblandningar för friska grödor, fokus fusarium, Paula Persson, SLU

Vägar att minska angrepp av gulrost, Anna Berlin, SLU

Radhackning i robusta odlingssystem, Per Ståhl Hushållningssällskapet

Aktuell växtodlingsfråga

Ogräs utblick från väst, Leif Johansson Jordbruksverket

Odling av åkerböna ökar, Katarina Holstmark Jordbruksverket

Fånggrödor för minskad kväveutlakning och mervärden i växtföljden,
Helena Aronsson Institutionen för mark och miljö SLU Uppsala

Samodlingseffekter, Eva Stoltz, Hushållningssällskapet

Husdjur

Halm vissa dagar eller mixat ensilage till dikor, Frida Dahlström,SLU

Lamm på bete- en gårdstudie, Annika Arnesson SLU

Så lyckas jag med mina lamm på bete, Victoria Gustavsson

Automatisk vägning på bete, Anna Hessle, SLU

Parasiter, Johan Höglund

Fri kotrafik för ekokorna i robotstallet, Mikaela Patel och Eva Spörnby, SLU

Utfodring av biproduktbaserat kraftfoder till mjölkkor, Johanna Karlsson SLU

Hybrider för ekologisk kycklingproduktion, Jenny Yngvesson, SLU

Vit eller brokblommig åkerböna till gris, Maria Neil, SLU,

Stora betesmarker med träddungar för lönsam och klimatsmart nötköttsproduktion Karl-Ivar Kumm, SLU

Trädgård

Biodiversitet i frilandsgrönsaker och bärodlingar,
Christina Winter och Elisabeth Ögren

Blomsterremsor och mått på biologiskbekämpning i frukt, Weronika Sweiergiel, SLU

System approach against pests at Tolhurst Farm, Ian Tollhurst England

Agroecologyat work, Ian Tollhurst England

Carbon Footprint Study, Ian Tollhurst England

Public goods, Ian Tollhurst England

Rotation Design, Ian Tollhurst England

Beetlebanks, Ian Tollhurst England

Improving soil fertility using Woodchip Compost, Ian Tollhurst England

Ökade Volymer, nya försäljningskanaler

Andelsjordbruk, Lina Morin Länsstyrelsen

Nästa steg för ekologiskt, Maria Wivstad